Путильська громада
Чернівецька область, Вижницький район

Протокол №3

Дата: 02.07.2021 15:54
Кількість переглядів: 693

П Р О Т О К О Л   № 3

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

смт Путила                                                                        02 липня 2021 року

 

Присутні:

 

Гордей Василь Вікторович – перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів апарату Путильської селищної ради.

Назарова Тетяна Анатоліївна – голова Постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку

Сафроняк Сергій Васильович – секретар Путильської селищної ради.

Маковійчук Михайло Васильовичголова  постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства  

     Порядок денний:

1. Про залучення до роботи конкурсної комісії на заміщення вакантних посад директора КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», директора КЗ «Киселицький ЗЗСО», директора КЗ «Сергіївський ЗЗСО»  експертів/фахівців/науковців в галузі освіти.

 2. Про оголошення вимог до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», директора КЗ «Киселицький ЗЗСО», директора КЗ «Сергіївський ЗЗСО».

 

1. Про залучення до роботи конкурсної комісії на заміщення вакантних посад директора КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», директора КЗ «Киселицький ЗЗСО», директора КЗ «Сергіївський ЗЗСО»  експертів/фахівців/науковців в галузі освіти.

 

СЛУХАЛИ: Гордея В.В.

Запропонував залучити до роботи конкурсної комісії з правом дорадчого голосу наступних людей:

  • Горбан Світлану Василівну – начальник відділу освіти, культури, медицини та спорту апарату виконавчого комітету Путильської селищної ради.
  • Шевчук Любов Іллівну – директор «Центру професійного розвитку працівників освіти» Путильської селищної ради.
  • Дячук Світлану Михайлівну – директор КЗ «Путильська гімназія»
  • Матіос Наталію Олексіївну – вчитель української мови та літератури КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», заступник голови батьківського комітету.
  • Палійчук Оксану Михайлівну – начальник управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області

 

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за, Сафроняк С.В. – за, Маковійчук М.В. – за, Гордей В.В. – за.

 

2. Про оголошення вимог до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», директора КЗ «Киселицький ЗЗСО», директора КЗ «Сергіївський ЗЗСО»

 

 

СЛУХАЛИ: Гордея В.В.

 

Обумовив вимоги до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора директора КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», директора КЗ «Киселицький ЗЗСО», директора КЗ «Сергіївський ЗЗСО», згідно Положення про порядок призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Путильської селищної ради, прийняте на 9-й сесії Путильської селищної ради рішення №242/9-21 від 20 травня 2021 року, а саме - Розділ ІІ § 4 Підготовка до проведення конкурсного відбору. Викласти оголошення в такій редакції:

ОГОЛОШЕННЯ:

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», директора КЗ «Киселицький ЗЗСО», директора КЗ «Сергіївський ЗЗСО»

Відповідно до розпорядження голови Путильської селищної ради №83 від 02 липня 2021 року, рішення Путильської селищної ради №242/9-21 від 20 травня 2021 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Путильської селищної ради», оголошується:

  1. Конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Дихтинецький ЗЗСО», директора КЗ «Киселицький ЗЗСО», директора КЗ «Сергіївський ЗЗСО
  2. Пропозиції приймаються щодня з 08.00 до 17.00 (крім вихідних днів) з 02 липня 2021 року до 23 липня 2021 року за адресою смт Путила, Вижницький район, Чернівецька область, вул. Українська, 184.                                  

(для довідок):    putyla_sel.rada@ukr.net, (03738-2-10-80) (068-61-51-71-0)

  1. Конкурс відбудеться 29 липня 2021 року:

-  об 09:00 годині директор КЗ «Сергіївський ЗЗСО» в приміщенні методичного кабінету по вулиці Українська 180, смт Путила.

- об 12:00 годині директор КЗ «Киселицький ЗЗСО» в приміщенні методичного кабінету по вулиці Українська 180, смт Путила.

- об 15:00 годині директор КЗ «Дихтинецький ЗЗСО» в приміщенні методичного кабінету по вулиці Українська 180, смт Путила.

 

 

4. Для участі у конкурсному відборі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

- Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

5. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсному відборі, не розглядаються у разі:

- закінчення строку подання

- надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

- надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

6. Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором комунального підприємства, та не може бути меншим, ніж передбачено законодавством. По підсумках фінансових результатів діяльності підприємства щоквартально засновником встановлюється надбавки та доплати відповідно до чинного законодавства.

7. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

- Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

 

 

ВИРІШИЛИ:      Оприлюднити дане оголошення на сайті Путильської селищної ради та інших доступних засобах масової інформації.

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за, Сафроняк С.В. – за,

Маковійчук М.В. – за, Гордей В.В. – за.

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                               Назарова Тетяна Анатоліївна           _______________

                              

Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь