A A A K K K
для людей із порушенням зору
Путильська громада
Чернівецька область, Вижницький район

Протокол № 6

Дата: 15.07.2021 17:43
Кількість переглядів: 1604

П Р О Т О К О Л   № 6

 

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

 

смт Путила                                                                          15 липня 2021 року

 

Присутні:

 

Гордей Василь Вікторович – перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів апарату Путильської селищної ради.

Назарова Тетяна Анатоліївна – голова Постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку

Сафроняк Сергій Васильович – секретар Путильської селищної ради.

Маковійчук Михайло Васильович - Голова постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства ;

Томнюк Олег Миколайович - Голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту побутового і торгівельного обслуговування, соціального захисту населення;

     Порядок денний:

 1.   Про затвердження переліку тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей для оцінки професійних знань під час проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти.
 2. Про затвердження переліку ситуаційних завдань для конкурсу на посаду керівника закладу загальної  середньої освіти
 3. Про затвердження переліку критеріїв, за якими здійснюється оцінювання презентації, обґрунтування критеріїв конкурс на посаду                                                                          керівника закладу загальної   середньої   освіти.        
 4. Про затвердження критеріїв оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти                                                          

 

1. Про затвердження переліку тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей для оцінки професійних знань під час проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти.

 

    СЛУХАЛИ: Сафроняка С.В.

Запропонував затвердити перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей для оцінки професійних знань під час проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти згідно додатку 1.

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за, Томнюк О.М. – за.

 1. Про затвердження переліку ситуаційних завдань для конкурсу на посаду керівника закладу загальної  середньої освіти

 

СЛУХАЛИ: Сафроняка С.В.

Запропонував затвердити перелік ситуаційних завдань для конкурсу на посаду керівника закладу загальної  середньої освіти згідно додатку 2.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за, Томнюк О.М. – за.

 

 1. Про затвердження переліку критеріїв, за якими здійснюється оцінювання презентації, обґрунтування критеріїв конкурс на посаду керівника закладу загальної   середньої   освіти

 

СЛУХАЛИ: Сафроняка С.В.

Запропонував затвердити перелік критеріїв, за якими здійснюється оцінювання презентації, обґрунтування критеріїв конкурс на посаду керівника закладу загальної   середньої   освіти згідно додатку 3.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за, Томнюк О.М. – за.    

 

 1. Про затвердження критеріїв оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти       

   

СЛУХАЛИ: Сафроняка С.В.

Запропонував затвердити критерії оцінювання під час проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти згідно додатку 4.

                                              

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за, Томнюк О.М. – за.    

 

 

 

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                               Назарова Тетяна Анатоліївна           _______________

 

                                       Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 

                                       Томнюк Олег Миколайович             _______________

 

Додаток 1

до протоколу №6 конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

від 15 липня 2021 року

 

 

ПЕРЕЛІК

тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей для оцінки професійних знань під час проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти

 

1. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти до: 

а) шести років; 

б) шести (семи) років;

в) семи років; 

г) семи (восьми) років.

 

2. Відповідно до Закону України «Про освіту», Стандарт освіти визначає:

а) вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; інші складники, передбачені спеціальними законами;

б) вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; форми організації освітнього процесу; інші складники, передбачені спеціальними законами; 

в) вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти; 

г) критерії оцінювання компетентностей та результатів навчання здобувачів освіти інші складники, передбачені спеціальними законами.

 

3. Відповідно до Закону України «Про освіту» стандарти освіти розробляються у відповідності до:

а) Національної рамки кваліфікації; 

б) спеціальних законів та інших нормативно-правових актів;

в) Європейської рамки кваліфікації;

г) європейських рамок компетентностей.

 

4. Згідно із Законом України «Про освіту» стандарти освіти оприлюднюються на веб-сайтах не пізніше:

а) трьох днів з дня їх затвердження;

б) п’яти днів з дня їх затвердження; 

в) десяти днів з дня їх затвердження;

г) одного місяця з дня їх затвердження. 

 

5. Згідно із Законом України «Про освіту», основою для розроблення освітньої програми є:

а) Державний стандарт початкової освіти;

б) стандарт освіти відповідного рівня (за наявності);

в) модельна навчальна програма;

г) Концепція Нової української школи.

 6. Відповідно до Закону України «Про освіту», освітня програма містить такі структурні компоненти:

а) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; 

б) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

в) загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти);

г) зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу; опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

 

7. Відповідно до Закону України «Про освіту» заклади освіти можуть використовувати:

а) типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів; 

б) тільки типові освітні програми; 

в) тільки власні освітні програми, розроблені на основі типових;

г) типові та власні освітні програми.

 

8. Відповідно до Закону України «Про освіту» освітні програми розробляються:

а) закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів;

б) закладами освіти;

в) науковими установами;

г) суб’єктами освітньої діяльності.

 

9. Відповідно до Закону України «Про освіту» наскрізні освітні програми – це програми, які:

а) розробляються одним авторським колективом для різних рівнів освіти;

б) поєднують різні освітні програми; 

в) розробляються освітніми закладами самостійно та охоплюють різні рівні освіти;

г) охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціальних законів.

 

10. Відповідно до Закону України «Про освіту» для осіб з особливими освітніми потребами освітні програми можуть мати:

а) корекційно-розвиткові завдання;

б) спеціальні предмети та курси;

в) корекційно-розвитковий складник;

г) психолого-педагогічний супровід.

 

11. Яка компетентність, згідно з Державним стандартом початкової освіти, передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях?

а) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 

б) вільне володіння державною мовою; 

в) інформаційно-комунікаційна компетентність; 

г) комунікаційна компетентність.

 

12. Яка компетентність, згідно з Державним стандартом початкової освіти, передбачає  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень?

а) інноваційність; 

б) навчання впродовж життя; 

в) громадянські та соціальні компетентності;

г) підприємливість та фінансова грамотність.

 

13. Яка компетентність, згідно з Державним стандартом початкової освіти, передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі?

а) інноваційність; 

б) навчання впродовж життя; 

в) громадянські та соціальні компетентності;

г) підприємливість та фінансова грамотність.

 

14. Відповідно до Державного стандарту початкової освіти , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, метою початкової освіти є:

а) формування компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості;

б) всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості;

в) формування знань, умінь та навичок, які забезпечать дитині успішність у різних сферах життєдіяльності протягом усього життя;

г) формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

 

15. Яка з компетентностей не належить до ключових компетентностей, згідно з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?

а) мовна компетентність;

б) математична компетентність;

в) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

г) інноваційність.

 

16. Назвіть повний перелік ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті початкової освіти,  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87:

а) мовна компетентність, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість;

б) вільне володіння державною мовою; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; 

в) вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність;

г) екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність.

 17. Назвіть повний перелік умінь, визначених у Державному стандарті початкової освіти, затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, які є спільними для всіх ключових компетентностей:

а) читання з розумінням; критичне та системне мислення; творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, співпрацювати з іншими особами; 

б) читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами, презентувати себе та свою роботу; 

в) читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами; 

г) читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами, презентувати себе та свою роботу.

 

18. Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено у Державному стандарті початкової освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, за:

а) освітніми лініями;

б) наскрізними уміннями; 

в) компетентностями;

г) освітніми галузями.

 

19. Назвіть повний перелік освітніх галузей, визначених у Державному стандарті загальної початкової освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87:

а) мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна;

б) математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна;

в) мовно-літературна, іншомовна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська;

г) мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, суспільствознавча, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна.

 

20. Формування всіх ключових компетентностей, згідно з Державним стандартом початкової освіти,  затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87  забезпечує:

а) обов’язковий результат навчання здобувачів освіти; 

б) компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі; 

в) відповідний навчальний предмет; 

г) система внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

21. Мовно-літературна освітня галузь Державного стандарту початкової освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, включає:

а) іншомовну освіту;

б) українську мову та літературу; 

в) українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовну освіту;

г) українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і національних меншин.

 

22. Метою природничої освітньої галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, є: 

а) формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою, формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку; 

б) формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку;

 

 в) формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження;

 

 г) формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

 

23. Метою мистецької освітньої галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, є:

а) формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок;

б) формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку;

в) формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

г) формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

 

24. Метою соціальної і здоров’я збережувальної освітньої галузі відповідно до Державного стандарту початкової освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, є:

а) формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження;

б) формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

в) формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві;

г) формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності через особисту ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку.

 

25. Відповідно до Державного стандарту початкової освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти та загальна щорічна кількість годин за освітніми галузями встановлюється у:

а) базовому навчальному плані; 

б) типовому навчальному плані; 

в) типові освітній програмі;

г) навчальній програмі.

 

26. Чи передбачено можливість інтеграції різних освітніх галузей у Державному стандарті початкової освіти?

а) передбачено часткову інтеграцію різних освітніх галузей;

б) передбачено повну інтеграцію різних освітніх галузей;

в) передбачено повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей;

г) не передбачено інтеграції освітніх галузей. 

 

27.  Чи є інваріантний складник Базового навчального плану обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти?

а) є необов’язковим та може бути змінений засновником закладу загальної середньої освіти; 

б) є необов’язковим та може бути змінений  залежно від підпорядкування і форми власності закладу загальної середньої освіти;

в) є необов’язковим та може бути змінений у відповідності до освітньої програми закладу загальної середньої освіти; 

г) є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

 

28. Ким розподіляється варіативний складник базового навчального плану?

а) розподіляється закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

б) розподіляється центральним органом виконавчої влади та відображується у типовій освітній програмі; 

в) розподіляється закладом загальної середньої освіти,  погоджується  центральним органом виконавчої влади і відображається в освітній програмі такого закладу;

г) розподіляється засновником закладу загальної середньої освіти.

 

29. Яке з наведених нижче тверджень є неправильним?

а) заклади загальної середньої освіти можуть використовувати виключно типові освітні програми;

б) освітні програми повинні передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти;

в) заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми, які розробляються та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів; 

г) заклади спеціалізованої освіти, освітні об’єднання та заклади освіти, що здійснюють освітню діяльність на різних рівнях освіти, можуть використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до цього Закону та спеціальних законів.

 

30. У якій формі проводиться Державна підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?

а) у формі компетентнісних тестів;

б) у форматі формувального оцінювання;

в) у формі контрольних робіт з метою проведення моніторингу якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти та/або якості освіти;

г) у формі творчих заліків або конкурсів.

 

31.  До якої освітньої галузі  відповідно до Державного стандарту початкової освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України       від 21.02.2018 № 87, можна віднести таку вимогу до обов’язкових результатів навчання: «Здобувач освіти: виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва»?

а) громадянської та історичної освітньої галузі; 

б) соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі;

в) мистецької освітньої галузі; 

г) технологічної освітньої галузі.

 

32. З урахуванням якого підходу визначаються вимоги до обов’язкових результатів навчання у Державному стандарті початкової освіти,затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87?

а) компетентнісного підходу;

б) діяльнісного підходу;

в) особистісно зорієнтованого підходу; 

г) системного підходу.

 

33. Характеристику якої компетентності  відповідно до Державного стандарту початкової освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, наведено: «передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства»?

а) громадянські та соціальні компетентності; 

б) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

в) екологічної компетентності;

г) культурної компетентності.  

 

34. Який принцип не є принципом педагогіки партнерства, згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?

а) пізнання-переживання-дія ;

б)  діалог – взаємодія – взаємоповага;

в) розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

г) принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

 

35. Згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998, виховний процес має орієнтуватися на гідність, чесність, справедливість, турботу, повагу до життя, повагу особистості до себе та інших людей, які відносяться до:

а) соціально-політичних цінностей; 

б) морально-етичних цінностей;

в) компетентностей;

г) особистісних якостей. 

 

36. Нова українська школа  відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998 працює на засадах:

а) педагогіки партнерства;

б) авторитарної педагогіки;

в) технократичної парадигми; 

г) проектного навчання.  

 

37. Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 998?

а) авторитетного джерела знань; 

б) наставника, ментора;

в) фасилітатора, партнера;

г) взірця для учня. 

 

38. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» базова середня освіта здобувається у:

а) гімназії;

б) ліцеї;

в) профільній школі; 

г) спеціалізованій школі. 

 

39. Перший цикл початкової освіти відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, називається:

а) базовий;

б) передшкільний;

в) основний; 

г) адаптаційно-ігровий.

 

40. Відповідно до  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету МіністрівУкраїни від 14.12.2016 № 998, центральне місце в системі освіти належить:а) початковій школі;

б) середній школі;

в) сімейному вихованню; 

г) індивідуальному навчанню.

 

41. Куди надсилається проект нормативно-правового акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, для проведення його експертизи та підготовки відповідних рекомендацій?

а) Міністерству освіти і науки України;

б) Національній академії наук України; 

в) Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;

г) Департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

42. Відповідно до законодавства, хто може здійснюєкерівництво закладом освіти?

а) керівник закладу освіти; 

б) колегіальний орган громадського самоврядування;

в) колегіальний орган управління закладу освіти; 

г) всі відповіді вірні.

 

43.  Які види  автономії відповідно до Закону України «Про освіту» закладу освіти не включає:

а) територіальну;

б) академічну;

в) організаційну;

г) фінансову. 

 

44. Відповідно до Закону України «Про освіту», хто зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти під час ліквідації закладу освіти?

а) Засновник закладу освіти;

б) керівник закладу освіти; 

в) колегіальні органи управління закладом освіти;

г) громадське самоврядування в закладу освіти.

 

45. Відповідно до Закону України «Про освіту» для забезпечення прозорості і відкритості діяльності закладу освіти потрібно висвітлювати:

а) службові документи внутрішнього користування; 

б) протоколи засідань педагогічного колективу; 

в) правила прийому до закладу освіти;

г) обсяг заробітної плати працівників закладу освіту.

 

46. Відповідно до Закону України «Про освіту» інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через:

а) 5 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом; 

б) 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом; 

в) 20 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом;

г) 30 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 

47. Заклад освіти як суб’єкт господарювання не може діяти в одному з таких статусів:

а) бюджетна установа; 

б) прибутковий заклад освіти; 

в) неприбутковий заклад освіти; 

г) благодійний заклад освіти.

 

48. Що не входить до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки?

а) затвердження стратегії розвитку освіти України;

б) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки;

в) здійснення нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти в межах повноважень, визначених законом; 

г) Затвердження порядку, виду та форм проведення моніторингу якості освіти.

 

49. За ініціативною кого створюються органи громадського самоврядування закладу освіти  відповідно до Закону України «Про освіту»?

а) за ініціативою органів місцевого самоврядування;

б) виключно за ініціативи центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

в) за ініціативою учасників освітнього процесу; 

г) за ініціативою фізичних осіб та/або громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами відповідно до законодавства.

 

50. Відповідно до Закону України «Про освіту» державно-громадське управління у сфері освіти це: 

а) взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти; 

б) взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою задоволення суспільних інтересів у сфері освіти;

в) взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти;

г) взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері освіти.

 

51. Відповідно до Закону України  «Про освіту» з метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти створюється інститут:

а) модернізації змісту освіти;

б) національного аудиту закладів освіти; 

в) громадського нагляду за органами управління освітою;

г) освітнього омбудсмена.

 

52. Відповідно до Закону України «Про освіту» органами громадського самоврядування у сфері освіти є:

а) органи громадського самоврядування закладу освіти; конференції (форуми, з’їзди) учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території відповідного населеного пункту, об’єднаної територіальної громади, району, області, Автономної Республіки Крим, держави; Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що

скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

б) форуми, з’їзди учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території відповідного населеного пункту, об’єднаної територіальної громади, району, області, Автономної Республіки Крим, держави; Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

в) Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

г) конференції (форуми, з’їзди) учасників освітнього процесу, закладів освіти, їх об’єднань, що скликаються на території відповідного населеного пункту, об’єднаної територіальної громади, району, області держави; Всеукраїнський з’їзд учасників освітнього процесу та їх об’єднань, що скликається у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

53. Відповідно до Закону України «Про освіту» планування та забезпечення розвитку мережі закладів профільної освіти у містах з населенням більше 50 тисяч відбувається:

а) за погодженням профільного комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки;

б) за погодження з обласною радою; 

в) за погодженням з центральним органом виконавчої влади в сфері освіти і науки;

г) самостійно.

 

54. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися з дозволу:

а) виключно керівника закладу освіти; 

б) виключно засновника закладу освіти;

в) засновника закладу освіти або керівника закладу освіти; 

г) педагогічного колективу закладу освіти.

 

55. Суб’єктами громадського нагляду (контролю) є: 

а) громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників; б) громадські об’єднання, професійні об’єднання педагогічних і науковопедагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників; в) громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, установчими документами яких не обов’язково передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників; 

г) органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійні об’єднання педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднання здобувачів освіти, об’єднання батьківських комітетів та органів, до яких вони делегують своїх представників.

 

56. Суб’єкти громадського нагляду (контролю)  мають право:

а) проводити моніторинг та оприлюднювати результати якості підручників та інших навчальних матеріалів;

б) ініціювати і брати участь у дослідженнях з питань освіти та оприлюднювати результати таких досліджень;

в) брати участь у громадському обговоренні, громадських консультаціях та проводити громадську експертизу, у тому числі підручників (їх проектів), відповідно до законодавства;

г)  всі відповіді вірні.

 

57.  До повноважень органів місцевого самоврядування входить оприлюднення офіційної звітності про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із:

а) заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти; 

б) виключно видатки органів управління освітою;

в) виключно заснованих ними закладів освіти;

г) всіх зареєстрованих закладів освіти на території їх повноважень.

 

58. Який орган не належить до органів управління в сфері освіти:

а) Міністерство освіти і науки України; 

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України; 

г) Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

 

59. Здійснює збір та обробку статистичної інформації  у сфері освіти:

а) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

б) центральний орган виконавчої влади у сфері статистики; 

в) органи місцевого самоврядування; 

г) органи управління в сфері освіти окремих виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

 

60. Відповідно до Конституції України, яка освіта в Україні є обов'язковою?

а) дошкільна освіта;

б) початкова освіта;

в) базова загальна середня освіта;  

г) повна загальна середня освіта.

 

61. Відповідно до Закону України "Про освіту", хто має право на освіту в Україні?

а) відповідно до ст. 3 Закону України "Про освіту" кожен має право на якісну та доступну освіту;

б) відповідно до ст. 3 Закону України "Про освіту" право на освіту мають тільки громадяни України;

в) відповідно до ст. 3 Конституції України кожен має право на освіту;

г) всі відповіді вірні.  

 

62. Скільки рівнів відповідно до Закону України «Про освіту» має повна загальна середня освіта, назвіть їх. 

а) повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки;базова середня освіта тривалістю п’ять років;  профільна середня освіта тривалістю три роки; 

б) повна загальна середня освіта має чотири рівні освіти:дошкільна освіта; початкова освіта тривалістю чотири роки;базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки;

в) повна загальна середня освіта має два рівні освіти: базова середня освіта тривалістю п’ять років;профільна середня освіта тривалістю три роки;

г) повна загальна середня освіта здійснюється не за рівнями.

 

63. Який державний орган  визначає державну політику у сфері освіти?

а) центральні органи виконавчої влади;

б) державну політику у сфері освіти визначають місцеві органи влади;

в) державну політику у сфері освіти визначає Кабінет Міністрів України;

г) державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України.

 

 64. Який нормативно-правовий акт визначає порядок застосування мов в Україні?

а) Конституція України; 

б) Указ Президента України;

в) постанова Кабінету Міністрів України;

г) розпорядження Голови Верховної Ради України.

 

65. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.):

 

а) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки;

б) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна старша освіта тривалістю два роки;

в) початкова освіта тривалістю п’ять роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю два роки;

г) початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю вісім років.

 

66. В якому з описаних фрагментів змальовано компетентнісне навчання?

а) учитель пояснив дітям, як розв'язувати задачу. Потім вони розв'язали аналогічну задачу і перейшли до завдань іншого виду. Вдома діти мали зробити завдання з теми, яку вчили минулого тижня;

б) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу різними способами. Потім усім класом обговорили кожний спосіб. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Усі разом обрали найзручніший спосіб. Далі діти практикувались розв'язувати задачі цього виду на прикладах з реального життя;

в) учитель відчитав лекцію, поставив кілька запитань дітям, аби перевірити рівень запам'ятовування нового матеріалу, і пішов на наступний урок;

г) учитель запропонував дітям в групах розв'язати задачу. Потім кожна група представила свій варіант розв’язання. Учитель пояснив, як ще можна було розв'язати цю задачу. Вдома діти мали розв’язати аналогічну задачу.

 

67. Державний  стандарт початкової освіти вводить перелік з 11 компетентностей і 10 наскрізних вмінь. Що з переліку є саме наскрізним вмінням?

а) вільне володіння державною мовою;

б) інноваційність, навчання впродовж життя;

в) підприємливість та фінансова грамотність;

г) критичне та системне мислення.

 

68. Скільки дітей може бути в одному класі школи (відповідно до Закону України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р.)?

а) скільки директор дозволить;

б) скільки вмістить клас;

в) не більше 30 учнів;

г) не більше 25 учнів.

 

69. За новим законом, гімназія – це

а) школа, яка дає поглиблені знання з математичних чи гумінатарних наук;

б) школа, яка забезпечує базову освіту.

в) школа, в якій викладання дисциплін ведеться двома мовами – державною та іноземною;

в) це те ж саме, що й нинішні гімназії, нічого  не змінюється.

 

70.  Які контрольні функції зникли відповідно до нового Закону України «Про освіту»?

а) атестація шкіл та інспекції, які проводять відділи освіти;

б) атестація вчителів;

в) контроль фінансів школи;

г) внутрішкільний контроль.

 

71. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?

а) за умови своєчасного підвищення педпрацівниками кваліфікації контроль не проводиться;

б) Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпеченням якості освіти та його територіальним органами;

в) відповідні управління освіти у формі атестації закладів освіти;

г) Міністерство освіти і науки раз на 5 років.

 

72. У Законі України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., вводиться поняття “академічна доброчесність” і наводяться види його порушень. Що з цього списку не згадується в переліку таких порушень ?

а) вигадування фактів і даних;

б) свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання;

в) оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових;

г) усе це згадується в законі.

 

73. Закон вводить поняття формальної, неформальної та інформальної освіти. Що таке інформальна освіта?

а) освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти та передбачає визнаних державою кваліфікацій;

б) освіта, яка здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій;

в) це синонім до самоосвіти;

г) освіта, яка завершується присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

 

74. Новий закон визначає крім стандартного навчання у школі ще дистанційне, екстернат, домашнє навчання та педагогічний патронаж. Що таке сімейне (домашнє) навчання?

а) коли вся родина бере участь у навчанні дитини;

б) коли навчання відбувається в домашній атмосфері;

в) коли батьки самостійно забезпечують здобуття формальної або неформальної освіти їхніми дітьми;

г)  коли оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

 

75. Закон України «Про освіту», який набрав чинності 28.09.2017р., дає вчителю можливість працювати за власними освітніми програмами та  регулює кількість годин для підвищення їхньої кваліфікації. Як мають покращувати свої знання і вміння педагоги за новим законом?

а) не менше 150 годин на 5 років;

б) щорічно, загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не меншою 150 академічних годин;

в) щорічно, загальна кількість годин на таке підвищення кваліфікації протягом 5 років має бути не більшою 150 академічних годин;

г) кількість годин та освітня програма залежить від рівня кваліфікаційної категорії педпрацівника.

 

76. Колегіальним органом управління закладом освіти є:

а) орган батьківського самоврядування;

б) орган самоврядування здобувачів освіти;

в) педагогічна рада закладу;

г) орган громадського самоврядування.

 

77. Усі українці мають право на безкоштовну повну загальну середню освіту. Чи це означає, що тепер держава платитиме за навчання дітей у приватних школах?

а) так, держава платитиме за навчання дитини в приватній школі;

б) ні, це не передбачено законом;

в) частково, держава перераховуватиме в приватний заклад (який має відповідну ліцензію) гроші;

г) кожен випадок буде вирішуватись індивідуально.

 

78. Скільки варіантів має Базовий навчальний план початкової освіти?

а) чотири;

б) шість;

в) два;

г) один.

 

79. Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в НУШ (новій українській школі)?

а) переатестація;

б) ліцензування;

в) сертифікація;

г) нічого не змінеться.

 

80. Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає поділ організації освітнього процесу на 2 цикли (І цикл – 1-2 класи; ІІ цикл – 3-4 класи) із застосуванням діяльнісного підходу, заснованого на:

а) інтегровано-предметній основі (І цикл) та ігрових методах (ІІ цикл);

б) ігрових методах (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);

в) інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових методів (І цикл) та інтегровано-предметній основі (ІІ цикл);

г) на ігрових методах (І цикл та ІІ цикл).

 

81. Варіативний складник базового навчального плану розподіляється:

а) закладом загальної середньої освіти за погодженням з органом управління освітою, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

б) закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти і відображається в освітній програмі такого закладу;

в) закладом загальної середньої освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України;

г) засновником закладу освіти.

 

82.  У закладах освіти відповідно до освітньої програми:

а) всі дисципліни повинні викладатись виключно державною мовою;

б) можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу;

в) можуть викладатися одна або декілька дисциплін лише двома мовами - державною мовою, та мовою відповідної національної меншини або відповідного корінного народу

г) всі варіанти правильні.

 

83. Здобувати початкову та базову середню освіту особа має право у державному або комунальному закладі освіти:

а) у закладі освіти за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає  особа;

б) без обмежень вибору закладу освіти;

в) у будь якому закладі освіти, який не закріплений за територією обслуговування, лише за згодою відповідного управління освіти;

г) жоден з варіантів не вірний.

 

84. Інклюзивне навчання у закладі освіти організовується:

а) у разі звернення батьків, або законних представників дитини до закладу загальної середньої освіти за наявності висновку ІРЦ за підтримки органу управління освітою утворюється в обов’язковому порядку;

б) у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу загальної середньої освіти та наявності відповідної матеріально-технічної, методичної бази та відповідних педагогічних кадрів;

в) за умови, якщо заклад загальної середньої освіти має дозвіл на надання таких послуг;

г) у кожному закладі загальної середньої освіти повинні бути створені такі групи або класи навіть якщо потреби на даний момент у цьому немає.

 

 

85. Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються:

а) центральним органом виконавчої влади;

б) керівником закладу загальної  середньої освіти;

в) засновником закладу загальної середньої освіти;

г) відповідним органом управління освіти.

 

86. Розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується:

а) його керівником;

б) педагогічною радою закладу;

в) відповідним органом управління освіти;

г) засновником закладу загальної середньої освіти.

 

87. Державні стандарти загальної середньої освіти визначають:

а) вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня;

б) загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти на відповідному рівні загальної середньої освіти;

в) форми державної атестації здобувачів освіти;

г) усе це згадується в законі.

 

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                               Назарова Тетяна Анатоліївна           _______________

 

                                       Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 

                                       Томнюк Олег Миколайович             _______________

 

Додаток 2

до протоколу №6 конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

від 15 липня 2021 року

 

 

Перелік ситуаційних завдань

для конкурсу на посаду

керівника закладу загальної  середньої освіти

 

 

Ситуація 1

У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний навчальний рік.

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 

Ситуація 2

До Вас звернулись батьки учня 6 класу щодо переведення їхнього  сина на сімейну (домашню) форму навчання. Надайте алгоритм переведення учня на сімейну форму навчання.

 

Ситуація 3

Територія закладу загальної середньої освіти не ізольована від селища. Як результат – на території закладу відпочивають мешканці селища, розпивають алкоголні напої, вигулюють собак, палять сигарки.

 1. Яким чином адміністрація закладу може допогтися порядку на території?
 2.  Хто може допомогти у вирішені цього питання?

 

 

 

Ситуація 4

Делегація від батьків учнів 2 класу звернулась до керівника закладу загальної середньої освіти з проханям перевести у паралельний клас учня, який порушує дисципліну, ображає дітей, мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за безпеку своїх дітей. Батьки налаштовані категорично, обіцяють звернутися до органу управління освіти.

 1. Які діє керівника закладу загальної середньої освіти?
 2. Чи мають таке право батьки учнів? 

 

Ситуація 5

Ви дізналися від батьків та учнів, що учитель української мови не проводить уроки в Zoom, постійно вигадуючи нові причини (відсутність зєднання з інтернетом, несправність комп’ютера). Проте домашнє завдання завжди надсилає смс-повідомленнями. Батьки стурбовані таким ставленням учителя, а діти зовсім не встигають за програмою.

1. Як діяти керівнику закладу освіти?

Ситуація 6

До Вас, як керівника закладу, звернувся вчитель з питанням про те, що у нього наближається термін курсів підвищення кваліфікації. Однак він вважає, що може її не підвищувати, оскільки вже має необхідну кількість годин за рахунок участі у семінарах, вебінарах, проходжені онлайн-курсів, підтверджених сертифікатами.

1.  Які Ваші дії як керівника закладу?

 

Ситуація 7

Колектив закладу загальної середньої освіти куди Вас призначили складається з мікрогруп, які конкурурують між собою. Представники кожної намагаються заручитися вашою підтримкою, натомність обіцяють свою лояльність. Інакше – протидіятимуть усім вашим починанням.

1. Як налагодити співпрацю з усіма колегами?   

 

Ситуація 8

У кінці року заклад загальної середньої освіти отримав суму на грошову винагороду. Частина педагогів наполягає, щоб її ділили порівну. Проте. ті, хто важає, що працював більше й ефективніше, не погоджується, але відкрито озвучити думку не наважується, щоб уникнути конфлікту.

1. Як впорядкуєте питання розподілу грошової винагороди?

 

Ситуація 9

Учитель звернувся з проханням до керівника закладу загальної середньої освіти призначити його класним керівником учнівського колективу, де навчається його дитина.

1. Яким буде Ваше рішення, що порекомендуєте вчителю?

 

Ситуація 10

  Вас призначили керівником закладу загальної середньої освіти, в якому немає приміщення учительської. Аргумент: майже у всіх навчальних кабінетах є так звані «підсобки», де педагоги можуть відпочивати та працювати на перервах.

1. Які на Вашу думку, переваги, можливості та загрози такої ситуації?

 

Ситуація 11

Учні 9-го класу вирішили взяти інтерв’ю у керівника закладу загальної середньої освіти до наступного випуску шкільної газети, і запропонували такі питання: «Яке Ваше особисте ставлення до вчителів?», «Чи можете ви повністю довіряти своєму заступнику?», «Кого зі своїх колег ви вважаєте не достатньо компетентним?

1. Як Ви, як керівник закладу загальної середньої освіти, будете відповідати на такі питання?  

Ситуація 12

  Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою).

1. Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 13

Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий – здоровий.

1. Які дії директора школи?

 

Ситуація 14

В учениці зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки.

1. Що б ви порадили вчительці?

 

Ситуація 15

До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами.

1. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Ситуація 16

Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють перконливо доводити свою правоту.

 1. Як вплинути на таких заступників?

 

Ситуація 17

Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу, на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника. Основний працівник повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і приступити до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчителя, тому що діти до неї звикли.

 1. Які дії директора школи?

 

Ситуація 18

На уроці фізичної культури здобувач освіти отримав травму руки.

 1. Які дії директора школи?

 

Ситуація 19

Вчитель історії, не підготував вчасно важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і отримав догану за недобросовісне виконання обов’язків. У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на Всеукраїнській олімпіаді.

1. Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

 

Ситуація 20

Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора.

 1. Які дії директора школи? 

 

 

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                               Назарова Тетяна Анатоліївна           _______________

 

                                       Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 

                                       Томнюк Олег Миколайович             _______________

 

Додаток 3

до протоколу №6 конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

від 15 липня 2021 року

 

 

Перелік критеріїв, за якими здійснюється оцінювання презентації, обґрунтування критеріїв конкурс на посаду                                                                          керівника закладу загальної   середньої   освіти                                                                 

(бали виставляються за п’ятибальною системою)

 

 1. Критерії оцінювання презентації

 

 

Критерії

 Обґрунтування критеріїв

 

Бали

Зміст

Розуміння завдання

- дана робота демонструє цілісне, оригінальне висвітлення завдання;

- дана робота демонструє певне висвітлення завдання;

- дана робота демонструє часткове висвітлення завдання;

- у даній роботі використані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми

- невідповідність критеріям

5

 

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

Повнота розкриття теми

- повно

- повно, але окремі напрямки не розкриті;

- частково розкрита

- не розкрита

- невідповідність критеріям

5

4

 

3

2

1

 

Авторська оригінальність

- робота містить значну кількість оригінальних, винахідницьких прийомів; 

- робота містить авторські знахідки;

- стандартна робота;

- робота не відрізняється авторською індивідуальністю;

- невідповідність критеріям.

5

 

 

 

4

 

3

2

 

 

 

1

Захист роботи

Якість доповіді

- аргументованість основних позицій, композиція доповіді логічна, повнота представлених в доповіді результатів роботи

- аргументованість основних позицій, проте порушено логіку виступу;

- аргументованість основних позицій, проте неповне представлення результатів роботи, неповна система аргументації;

- аргументованість основних позицій, не відповідає об’єкту дослідження

- немає аргументів по головних позиціям, повне порушення логіки, не представлені результати дослідження

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Обсяг та глибина знань за темою

 

- доповідач демонструє ерудицію, відображає міжпредметні зв’язки;

- доповідач грамотно викладає матеріал, проте не демонструє міжпредметних зв’язків;

- доповідач викладає матеріал у логічній послідовності, проте не  показує достатньо глибоких знань;

- доповідач викладає матеріал у логічній послідовності, але не відповідає темі дослідження

відображає міжпредметні зв’язки;

- доповідач виявляє повну відсутність володіння матеріалом.

5

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Відповіді на питання

- доповідач переконливо і повно відповідає на питання, намагається використати відповіді для успішного розкриття теми;

- доповідач переконливо і повно відповідає на окремі з них не аргументує ;

- доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді;

- доповідач не може дати відповідь на більшість питань;

- доповідач не може відповісти на питання або під час відповідей поводить себе агресивно, некоректно.

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

Ділові та вольові якості доповідача

- доповідач вміє визначити очікуванні результати та шляхи їх вирішення, готовий до дискусії, дружньо налаштований, контактний;

- доповідач вміє визначити очікуванні результати, проте не представляє поетапність вирішення означених завдань;

- доповідач частково окреслює шляхи досягнення цілей, проте не вміє аргументовано їх довести, готовий до дискусії, не завжди виявляє доброзичливість;

- доповідач не враховує ключові зміни

у галузі освіти

- доповідач не вміє визначати очікувані результати, не готовий до дискусії, агресивний, уникає контакту.

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 1. Співвідношення одержаних результатів

 

Високий рівень

5

29-35

Достатній рівень

4

22-28

Середній рівень

3

15-21

Низький рівень

2

7-14

Дуже низький рівень

1

1-6

 

 

 

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                               Назарова Тетяна Анатоліївна           _______________

 

                                       Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 

                                       Томнюк Олег Миколайович             _______________

 

Додаток 4

до протоколу №6 конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

від 15 липня 2021 року

 

 

 

 

 1. Порядок проведення тестування:
 • перелік тестових питань на знання спеціального законодавства затверджується  конкурсною комісією (Додаток №1);
 • перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • проходження тестування  здійснюється письмово;
 • всі конкурсанти виконують свій варіант тестових завдань;
 • для проходження тестового завдання конкурсанту необхідно відповісти на 24 тестових питань;
 • кожне питання передбачає чотири варіанти відповідей, один з яких є правильним.
 • за результатами тестування за кожну правильну відповідь виставляється                   0,25 бала. Загальна кількість балів, яку можна отримати за результатами тестування, становить  6 балів;
 • загальний час для проведення тестування повинен становити не більше                    30 хвилин;
 • кандидати, які за результатами тестування набрали менше 2,5 бала, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу;
 • з інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються перед проведенням наступного етапу шляхом підписання відповідного листа-ознайомлення.

 

 1. Порядок розв’язання ситуаційних завдань:
 • ситуаційні завдання із визначеними вимогами до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв’язання, затверджуються конкурсною комісією  (Додаток 2);
 • ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами письмово  у присутності не менше третини членів конкурсної комісії;
 • кожен кандидат розв’язує два ситуаційні завдання;
 • усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання;
 • голова Комісії оголошує визначені Комісією ситуаційні завдання, які розв’язують кандидати;
 • на розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 15 хв;
 • Комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до професійної компетентності кандидата;
 • під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

 1.  балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі;
 • оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії не пізніше ніж протягом двох робочих днів після їх розв’язання на засіданні відповідної комісії, яке є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою Комісією шляхом проставляння балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань;
 • остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії;
 • загальна кількість балів, яку можна отримати за результатами розв’язання всіх ситуаційних завдань, становить 4 бали;
 • кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу;
 • під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який  підписується присутніми членами Комісії;

 

 1. Проведення публічної презентації:
 • час, який відводиться кожному конкурсанту для презентації, не може бути більшим 20 хвилин. За рішенням конкурсної комісії його може бути продовжено ще до 10 хвилин;
 • оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється окремо за кожним критерієм  шляхом виставлення балів.
 • максимальна кількість балів за презентацію становить 35 балів;
 • кандидати, які набрали кількість балів від 22 і вище вважаються таким, які успішно пройшли даний етап конкурсу;
 • конкурсанти, які набрали 21 і менше балів вважаються таким, що не пройшли даний етап конкурсу та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу;

- програми розвитку закладу,  розроблені претендентами на посаду керівника закладу, оприлюднюються на веб-сайті Засновника.

 

 1. Після представлення претендентами публічних презентацій програм розвитку закладу (перспективного плану), Комісія проводить співбесіду та здійснює обговорення кожної кандидатури окремо. За результатами співбесіди максимальна кількість балів становить 5 балів.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення співбесіди.

 

 1. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених за результатами всіх етапів конкурсу: тестування, вирішення ситуаційних завдань, публічної презентації та співбесіди. Максимальна кількість балів за результатами конкурсу становить 50 балів.

 

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                               Назарова Тетяна Анатоліївна           _______________

 

                                       Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 

                                       Томнюк Олег Миколайович             _______________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь