Путильська громада
Чернівецька область, Вижницький район

Положення про ЦНАП

Дата: 12.08.2021 15:35
Кількість переглядів: 632

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого апарату Путильської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого апарату Путильської селищної ради (далі – Відділ) створюється за рішенням селищної ради та є структурним підрозділом виконавчого апарату Путильської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Повна назва: відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого апарату Путильської селищної ради.

1.5. Скорочена назва: відділ «ЦНАП».

 

2. Мета Відділу

2.1. Створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, передбачених законодавством України.

 

3. Основні завдання Відділу

3.1. Організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг.

3.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання.

3.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Відділі.

3.4. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.5. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону.

        3.6. Виконання повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади.

3.7. Організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру.

3.8. Проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону.

3.9. Здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

3.10. Відділ забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора з суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.11. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ, визначається селищною радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.12. До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

3.13. У Відділі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням селищної ради.

3.14. Для зручності суб’єктів звернень у Відділі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг комунальних підприємств, а також – працівники виконавчих органів селищної ради (у разі необхідності).

3.15. У приміщенні Відділу можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

3.16. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у Відділі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

3.17. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Відділ та визначається відповідно до законодавства селищною радою.

3.18. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Відділ.

3.19. Відділ не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

3.20. Виконує рішення селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядження та доручення голови.

 

4. Структура та керівництво Відділу

4.1. Відділ має наступну структуру: начальник відділу, адміністратори, державний реєстратор. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях.

4.2. Начальник відділу призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, і звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому порядку.

4.3. Основні завдання начальника Відділу:

1) здійснення керівництва діяльністю Відділу, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності Відділу, в тому числі щодо взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу;

3) представлення Відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) координація діяльності всіх працівників Відділу та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

5) організація інформаційного забезпечення роботи Відділу, роботи з засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

6) сприяння створенню належних умов праці, внесення пропозицій селищному голові та депутатському корпусу щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу, внесення пропозицій селищному голові щодо преміювання працівників Відділу;

7) організація та контроль виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови;

8) виконання функцій адміністратора Відділу;

9) виконання повноважень державного реєстратора відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

10) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

11) планування роботи Відділу, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

12) розроблення Положення про Відділ, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

13) звітування про проведену роботу Відділу перед селищним головою, на нарадах селищного голови або заступника голови;

14) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Відділу;

15) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою.

4.4. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження,  тимчасова непрацездатність тощо) його обов’язки може виконувати адміністратор Відділу, згідно розпорядження селищного голови.   

       4.5. Начальник Відділу та підпорядковані йому працівники Відділу можуть бути звільнені з посади за невиконання чинного законодавства, рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови, за порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Організація роботи Відділу

5.1. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.

5.2. Державний реєстратор має печатку та електронний цифровий підпис.

5.3. Основними завданнями державного реєстратора є:

1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;

4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця;

5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

7) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується місцевим головою, відповідно до законодавства.

5.4. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням селищного голови в установленому законом порядку.

5.5. Кількість адміністраторів визначається селищною радою.

5.6. Повноваження адміністратора можуть покладатися на начальника відділу, державного реєстратора, інших посадових осіб відділу, які здійснюють функції з обслуговування суб’єктів звернення, зокрема прийняття документів, необхідних для надання адміністративних послуг, та видачу результатів надання адміністративних послуг у Відділі.

5.7. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Відділу.

5.8. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати у Відділі;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

5.9. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Відділу.

 

6. Фінансування діяльності Відділу

6.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

 

7. Система взаємодії

7.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

7.2. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням селищної ради у громаді можуть бути створені територіальні підрозділи ЦНАП, віддалені робочі місця адміністраторів (в тому числі виїзні адміністратори та/або мобільний Центр), які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

7.3. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

 

8. Заключні положення

8.1. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається Путильською селищною радою.

 

 

 

 

 

      Селищний голова                                                           Іван ПОВІДАШ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь