Путильська громада
Чернівецька область, Вижницький район

Протокол №12

Дата: 21.02.2022 19:47
Кількість переглядів: 371

П Р О Т О К О Л   № 12

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

смт Путила                                                                   28 січня 2022 року

 

Присутні:

 

Гордей Василь Вікторович – перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів апарату Путильської селищної ради.

Сафроняк Сергій Васильович – секретар Путильської селищної ради.

Маковійчук Михайло Васильовичголова  постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства  

 

Порядок денний:

 

1. Про склад конкурсної комісії.

 

2. Про оголошення вимог до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський ЗЗСО», директора КЗ «Фошківська початкова школа»

 

3. Про оголошення вимог до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр»

 

 1. Про склад конкурсної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Гордея В.В.

Розглянувши розпорядження Путильського селищного голови №8 та №9 від 28 січня 2022 року запропонував долучити до роботи конкурсної комісії х правом голосу:

Дячук Світлану Михайлівну - члена ради директорів при Департаментів освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, директор КЗ «Путильська гімназія» Путильської селищної ради.

Пентюк Ірину Петрівну – заступника директора КЗ «Сергіївський заклад загальної середньої освіти» І-ІІІ ступенів Путильської селищної ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Сафроняк С.В. – за, Маковійчук М.В. – за, Гордей В.В. – за.

 

2. Про оголошення вимог до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський ЗЗСО», директора КЗ «Фошківська початкова школа»

 

СЛУХАЛИ: Гордея В.В.

 

Обумовив вимоги до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський ЗЗСО», директора КЗ «Фошківська початкова школа», згідно Положення про порядок призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Путильської селищної ради, прийняте на 9-й сесії Путильської селищної ради рішення №242/9-21 від 20 травня 2021 року, а саме - Розділ ІІ § 4 Підготовка до проведення конкурсного відбору. Викласти оголошення в такій редакції:

ОГОЛОШЕННЯ:

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський ЗЗСО», директора КЗ «Фошківська початкова школа»

Відповідно до розпорядження голови Путильської селищної ради №8 від 28 січня 2022 року, рішення Путильської селищної ради №242/9-21 від 20 травня 2021 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Путильської селищної ради», оголошується:

 

  1. Конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський ЗЗСО», директора КЗ «Фошківська початкова школа».
  2. Пропозиції приймаються щодня з 08.00 до 17.00 (крім вихідних днів) з 28 січня 2022 року до 18 лютого 2022 року за адресою смт Путила, Вижницький район, Чернівецька область, вул. Українська, 184.                                  

(для довідок):    putyla_sel.rada@ukr.net, (03738-2-10-80) (068-61-51-71-0)

  1. Конкурс відбудеться 28 лютого 2022 року:

-  об 10:00 годині в методичному кабінету по вулиці Українська 180, смт Путила.

4. Для участі у конкурсному відборі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

- Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не розголошуються до початку їх заслуховування. Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові, електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином розголошувати їх зміст.

5. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсному відборі, не розглядаються у разі:

- закінчення строку подання

- надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

- надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

6. Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором комунального підприємства, та не може бути меншим, ніж передбачено законодавством. По підсумках фінансових результатів діяльності підприємства щоквартально засновником встановлюється надбавки та доплати відповідно до чинного законодавства.

7. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

- Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Сафроняк С.В. – за, Маковійчук М.В. – за, Гордей В.В. – за.

 

 

3. Про оголошення вимог до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр»

 

СЛУХАЛИ: Гордея В.В.

 

Обумовив вимоги до претендентів та до конкурсних пропозицій на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр», згідно Положення про порядок призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Путильської селищної ради, прийняте на 9-й сесії Путильської селищної ради рішення №242/9-21 від 20 травня 2021 року, а саме - Розділ ІІ § 4 Підготовка до проведення конкурсного відбору. Викласти оголошення в такій редакції:

ОГОЛОШЕННЯ:

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр»

Відповідно до розпорядження голови Путильської селищної ради №9 від 28 січня 2022 року, рішення Путильської селищної ради №242/9-21 від 20 травня 2021 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Путильської селищної ради», оголошується:

 

  1. Конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр» (Україна, 59101, Вижницький район, смт Путила вул. Українська 146)
  2. Пропозиції приймаються щодня з 08.00 до 17.00 (крім вихідних днів) з 28 січня 2022 року до 18 лютого 2022 року за адресою смт Путила, Вижницький район, Чернівецька область, вул. Українська, 184.                                   

(для довідок):    putyla_sel.rada@ukr.net, (03738-2-10-80) (068-61-51-71-0)

  1. Конкурс відбудеться 28 лютого 2022 року:

-  об 14:00 годині в методичному кабінету по вулиці Українська 180, смт Путила.

4. Для участі у конкурсному відборі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі,       до якої додається резюме        у     довільній формі;

- копію трудової книжки

- Копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних. (завантажити)

- Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 

5.Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором комунального підприємства, та не може бути меншим, ніж передбачено законодавством. По підсумках фінансових результатів діяльності підприємства щоквартально засновником встановлюється надбавки та доплати відповідно до чинного законодавства.

6. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводитися за напрямами:

- знання        законодавства      у        сфері освіти          дітей  з особливими освітніми потребами.

-знання основ спеціальної педагогіки;.

-знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

 

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                                                             

Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь