Путильська громада
Чернівецька область, Вижницький район

Протокол №13

Дата: 21.02.2022 19:48
Кількість переглядів: 475

П Р О Т О К О Л   № 13

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

комунальних керівників підприємств, установ, організацій та закладів

Путильської селищної ради

смт Путила                                                                   21 лютого 2022 року

 

Присутні:

 

Гордей Василь Вікторович – перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів апарату Путильської селищної ради.

Сафроняк Сергій Васильович – секретар Путильської селищної ради.

Маковійчук Михайло Васильовичголова  постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства  

Назарова Тетяна Анатоліївна – голова Постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про допуск претендентів до конкурсного відбору кандидатів на посаду директора «Фошківська початкова школа»

2. Про допуск претендентів до конкурсного відбору кандидатів на посаду директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр"

3. Про скасування конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський ЗЗСО»

4. Про критерії оцінювання кандидатів на посаду директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр"

5. Про перелік питань конкурсного відбору на посаду директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр"

 

1. Про допуск претендентів до конкурсного відбору кандидатів на посаду директора «Фошківська початкова школа»

 

ПерелікПІП

Реуцька Марія Дмитрівна

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"

+

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

+

копія паспорта громадянина України;

+

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

+

 документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

+

 копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

+

 довідка про відсутність судимості;

+

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

+

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

+

 

 

СЛУХАЛИ:  Гордея В.В.

Запропонував допустити Реуцьку Марію Дмитрівну до конкурсу.

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за.

 

2. Про допуск претендентів до конкурсного відбору кандидатів на посаду директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр"

 

 

Камбур О.С.

Шкеул Г.Д.

Фокшек М.І.

Копія паспорта України

+

+

+

Письмова заява на участь

+

+

+

копія трудової книжки

+

+

+

Копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками

+

+

+

письмову згоду на збір та обробку персональних даних

+

+

+

Інші

+

+

+

 

СЛУХАЛИ:  Гордея В.В.

Запропонував допустити до конкурсу:

Камбур Олександру Сергіївну

Шкеул Галину Дмитрівну

Фокшек Марію Іллівну

 

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за.

 

3. Про скасування конкурсу на заміщення вакантної посади директора КЗ «Путильський ЗЗСО»

СЛУХАЛИ:  Гордея В.В.

Обумовив, що у зв’язку з тим, що на конкурс жоден кандидат не подав заяву, скасувати конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за,

 

 

4. Про критерії оцінювання кандидатів на посаду директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр"

СЛУХАЛИ:  Гордея В.В.

Оголосив критерії оцінювання:

 

Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами:

- знання      законодавства      у        сфері освіти          дітей  з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;.

- знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш як 1 година 20 хвилин.

Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

2 бали виставляються кандидата, які в повному обсязі розкриття суть питання;

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

Фото без описуКандидати, які за результатами іспиту забрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження a6o питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Для оцінювання професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система:

бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

1 бал виставляється       кандидатам,          які не повною мірою відповідають вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

Фото без описуВизначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства.

Сума таких оцінок с підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

Якщо два i більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та iншe) таких кандидатів.

Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за,

 

5. Про перелік питань конкурсного відбору на посаду директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр"

 

 

СЛУХАЛИ:  Гордея В.В.

Оголосив перелік питань конкурсного відбору на посаду директора КЗ «Путильський інклюзивно-ресурсний центр":

 

 1. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурсні центри?
 2. За якими принципами провадить свою діяльність інклюзивно-ресурсний центр?
 3. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.
 4. За якими напрямками проводиться комплексна оцінка особливих освітніх потреб дитини?
 5. Що саме зазнається у висновку про комплексну оцінку особливих освітніх потреб дитини?
 6. У   яких випадках проводиться                                     повторна   комплексна   оцінка особливих освітніх потреб дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру?
 7. Дайте визначення поняттю «Психолого-педагогічний супровід»
 8. Дайте визначення поняттю «Психолого-педагогічні послуги»
 9. Дайте визначення поняттю «Корекційно-розвиткові послуги»
 10. На що спрямовані психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, які надаються фахівцями інклюзивно-ресурсного центру?
 11. Кому надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові  ослуги фахівцями інклюзивно-ресурсного центру?
 12. Тривалість     робочого    тижня     педагогічних     працівників                       інклюзивно-ресурсного центру.
 13. Посадові обов’язки директора інклюзивно-ресурсного центру.
 14. Які посади     можуть   вводитися   для надання     психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в інклюзивно-ресурсному центрі?
 15. Яку документацію повинні вести фахівці інклюзивно-ресурсного центру для організації та обліку своєї роботи?
 16. Що є джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центру?
 17. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 18. Причини порушень психофізичного розвитку.
 1. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 2. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 3. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 4. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).
 5. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).
 6. Особливості   розвитку,    навчання    та   виховання    дітей    з                        порушеннями мовлення(в т.ч.з дислексією).
 7. Особливості    розвитку,    навчання    та    виховання    дітей    з розладами аутистичного спектра.
 8. Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.
 9. Психолого-педагогічний     супровід    дітей     зі    складними                                             порушеннями розвитку.
 10. Дайте визначення поняттю «Індивідуальна навчальна програма».
 11. Дайте визначення поняттю «Особа з особливими освітніми потребами».

30.Дайте визначення поняттю «Індивідуальний освітній план».

 1. Хто входить до складу Команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами?
 2. Принципи діяльності Команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
 3. Основні завдання, які виконує Команда супроводу дитини з особливими освітніми потребами?
 4. Основна мета закладу освіти, в якому впроваджується інклюзивне навчання.

35.Які учні можуть бути зараховані на індивідуальну форму навчання в закладі загальної середньої освіти?

 1. Що входить в обов’язки асистента вчителя(вихователя)?
 2. Вимоги до організації інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти
 3. Вимоги до організації інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти.
 4. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.

40.Порядок відкриття групи з інклюзивним навчанням.

41. Основні завдання ІРЦ, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2021 № 765.

42. Категорії дітей, що відносяться до дітей з особливими освітніми потребами.

43. Організація проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

44. Назвіть документацію, яку необхідно подати батькам дитини з ООП для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

45. Охарактеризуйте порядок та підстави для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

46. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з інтелектуальними труднощами.

47. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей із навчальними труднощами.

48. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з моторними  труднощами.

49. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з сенсорними труднощами.

50. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з мовленнєвими порушеннями.

51. Охарактеризуйте особливості навчання та виховання дітей з соціоадаптаційними труднощами.

 

ГОЛОСУВАЛИ: Назарова Т.А. – за,– Гордей В.В.- за, Сафроняк С.В.  – за. Маковійчук М.В. – за,

 

Голова комісії       Гордей Василь Вікторович               _______________

 

Секретар комісії   Сафроняк Сергій Васильович           _______________

 

Члени комісії:

                                                             

Маковійчук Михайло Васильович   _______________

 

Назарова Тетяна Анатоліївна          _______________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь