Путильська громада
Чернівецька область, Вижницький район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту регуляторного акта - проєкту рішення Путильської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) майна комунальної власності Путильської селищної ради»

Дата: 31.03.2023 08:40
Кількість переглядів: 162

Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Путильської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) майна комунальної власності Путильської селищної ради ради», як регуляторного акту. 

 

                                                 
Визначення проблеми.

 
         Питання приватизації (відчуження) комунального майна Путильської селищної ради наразі не врегулювано. Важливість проблеми полягає в забезпеченні і ефективному використанні комунального майна Путильської селищної ради ради, збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до селищного бюджету. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності. Даний документ запобігатиме зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з приватизацією об’єктів комунальної власності територіальної громади. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання існуючих завдань не існує. Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть можливість затвердити перелік документів необхідних для розгляду питання про відчуження та визначить послідовність проведення процедури з відчуження об’єктів комунальної власності. 
         Назва регуляторного акта – проекту рішення Путильської селищної ради ради: «Про затвердження Положення про порядок відчуження (приватизації) майна комунальної власності Путильської селищної ради ради». 
         Розробник проєкту рішення – перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Василь ГОРДЕЙ, секретар селищної ради Сергій САФРОНЯК, головний спеціаліст-уповноважена особа з публічних закупівель Ольга ШАХРАЙ, начальник відділу правового та організаційно-інформаційного забезпечення апарату виконавчого комітету селищної ради Роман МАКОВІЙЧУК. 
         Розробник аналізу регуляторного впливу - перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Василь ГОРДЕЙ, секретар селищної ради Сергій САФРОНЯК, головний спеціаліст-уповноважена особа з публічних закупівель Ольга ШАХРАЙ, начальник відділу правового та організаційно-інформаційного забезпечення апарату виконавчого комітету селищної ради Роман МАКОВІЙЧУК.
         Відповідальні особи: перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Василь ГОРДЕЙ, секретар селищної ради Сергій САФРОНЯК, головний спеціаліст-уповноважена особа з публічних закупівель Ольга ШАХРАЙ, начальник відділу правового та організаційно-інформаційного забезпечення апарату виконавчого комітету селищної ради Роман МАКОВІЙЧУК.
Цілі державного регулювання.

 
         Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» затвердження Порядку приватизації (відчуження) комунального майна відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування і підлягає державному регулюванню. 
         Цілями регулювання є: 
-підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з відчуженням об’єктів комунальної власності шляхом встановлення конкретного порядку; 
-забезпечення ефективного використання майна комунальної власності; - відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з об’єктами комунальної власності; 
-забезпечення доступності інформації про порядок відчуження (приватизацію) об’єктів комунальної власності. 

 
Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення встановлених цілей.

 
         Визначення альтернативних способів. Вид альтернативи. Опис альтернативи. 
Альтернатива 1: Не приймати запропонований регуляторний акт. Відсутність можливості проведення аукціону продажу майна комунальної власності територіальної громади в електронній формі. 
Альтернатива 2: Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Порядок відчуження (приватизації) комунального майна Путильської селищної ради. Забезпечення застосування сучасних технологій продажу майна комунальної власності з дотриманням умов, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №432 від 10.05.2018 р. Визначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, так як жоден ринковий механізм не передбачає реалізації права селищної ради володіти, доцільно, ефективно користуватися та розпоряджатися за своїм розсудом і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через виконавчі органи. 
Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. Оцінка впливу на сферу інтересів держави. Вид альтернативи. Вигоди. Витрати.

 
Альтернатива 1. Не приймати запропонований регуляторний акт. Вигоди відсутні. Не потребує додаткових витрат 
Альтернатива 2. Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Порядок відчуження (приватизації) комунального майна Путильської селищної ради. Дотримання конкурентного середовища під час проведення аукціону. Не потребує додаткових витрат.

 
         1. Не приймати запропонований регуляторний акт. Вигоди відсутні Витрати відсутні. 
         2. Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Порядок відчуження (приватизації) комунального майна Путильської селищної ради. 
         Прийняття участі в аукціоні незалежно від місця перебування громадян. Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання -  необмежене коло осіб. 
         Альтернатива 1. Не приймати запропонований регуляторний акт відсутні відсутні.
         Альтернатива 2. Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Порядок відчуження (приватизації) комунального майна Путильської селищної ради. Забезпечення прозорої процедури приватизації об’єктів комунальної власності, що надає можливість планування та розвитку малого бізнесу. Придбання майна та його подальше використання. Витрати, пов’язані з оплатою послуг на оцінку, оформлення документів на майно. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.
         Альтернатива 1. Не приймати запропонований регуляторний акт - Не забезпечення вирішення проблемних питань в достатньому обсязі та не забезпечує залучення потенційних покупців.
         Альтернатива 2. Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Порядок відчуження (приватизації) комунального майна Путильської селищної ради. Забезпечення вирішення проблемних питань в достатньому обсязі, відповідає чинному законодавству, забезпечує найбільш широке залучення потенційних покупців. Прийняття даного акта, яким і пропонується затвердити Порядок відчуження (приватизації) комунального майна Путильської селищної ради, прийняття участі в аукціоні незалежно від місця перебування громадян.
         Реєстрація на площадці в електронній системі PROZORO «Продажі». Забезпечення вирішення проблемних питань в достатньому обсязі, відповідає чинному законодавству, забезпечує найбільш широке залучення потенційних покупців. 
         Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми . Приватизація майна комунальної власності являє собою потужний механізм, який забезпечує умови і сприяє створенню нової системи відносин власності, побудованої на засадах ринку, а саме приватної власності та конкуренції. 
         Завдяки відчуженню комунального майна шляхом приватизації створюються сприятливі умови для появи ефективних приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об’єкта, здійснюють ефективне управління ним, спроможні інвестувати у виробництво, модернізацію та технічне оновлення основних засобів підприємства, вирішувати соціальні питання, підвищувати добробут працівників підприємства, створювати сприятливий інвестиційний клімат. 
         Впровадження даного рішення дасть змогу: - врегулювати питання підготовки об’єктів приватизації до продажу; 
- залучати до процесу реалізації комунального майна більш широке коло потенційних покупців; 
- забезпечити виконання бюджетних завдань з надходження коштів від приватизації майна комунальної власності. Завдяки даному регуляторному акту визначиться механізм та можливість переходу права власності на об’єкти комунальної власності селищної ради від комунальної до приватної з урахуванням законодавчих норм. Даний документ запобігатиме зловживанням та корупційним діям у питаннях, пов’язаних з відчуженням (приватизацією) об’єктів комунальної власності. 
         Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги. Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування. Неможливо розрахувати витрати на виконання вимог регуляторного акту у зв’язку з тим, що невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
         Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту. Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності. 
         Визначення показників результативності дії регуляторного акту. Показниками ефективності регуляторного акту будуть: – надходження до селищного бюджету від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності; 
– позитивна тенденція зростання надходжень селищного бюджету від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності протягом довгострокового періоду. 
         Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта. Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне – через рік з дня набрання ним чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту. Метод проведення відстеження результативності – статистичний. Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акту – статистичні. Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на постійну комісію з питань регламенту депутатської діяльності, етики_________________________. 

 
Перший заступник селищного 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів                                                                        Василь ГОРДЕЙ

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь